GDPR

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba PENZIÓNU HAVRAN zastúpeným Mgr. FRANTIŠKOM MICHALÁKOM, so sídlom Ždiar 251, 059 55 Ždiar, IČO: 33090165, zapísanej vo verejnom registri vedenom v Poprade (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom posyktovania služieb (rezervácia a ubytovanice služby) a fakturácie. Vaše osobné údaje nebudú použité na marketingové účely. Všetky údaje budú Správcom spracované po dobu nevyhnutnú pre rezervačné účely a poskytnutie ubytovacích služieb, maximálne ale po dobu jedného roka.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti :frantisek.michalak@gmail.com, FRANTIŠEK MICHALÁK, Ždiar 251.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  • Poskytovateľ webhostingu Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, so sídlom Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Švajčiarsko, kontaktný e-mail: podpora@webnode.sk.
  • Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva: WebHouse, s. r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852, IČ-DPH: SK2022329705, webhouse@webhouse.sk

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.